Leden beheercommissie:

Richard Bos: secretariaat, beheerdersfunctie en onderhoud

Theo Holwedel: financiën en onderhoud

Bert Gorter: onderhoud

Wij zijn als vrijwilligers bijzonder trots op de staat van onderhoud van Kloeke. Hiervoor zijn veel inspanningen verricht en vele investeringen gedaan. De tijd die hiervoor nodig was is in vrije tijd uitgevoerd. Wij krijgen ook veel waardering hiervoor van onze huurders. U zult begrijpen dat wij absoluut niet zonder uw medewerking kunnen om Kloeke schoon en comfortabel te houden. Als u conform de huisregels in Kloeke verblijft en alles ècht schoon bij vertrek achterlaat, dan kunt u wellicht nog jaren van dit verblijf gebruik maken.
Wij zijn sinds kort ook verplicht om toeristenbelasting (€1,80 per persoon per nacht) te heffen, hierdoor is deze heffing verwerkt in de huurprijzen.

Vanaf 28 februari 2015 wekken wij onze ‘eigen’ elektriciteit op d.m.v. zonnepanelen.
Zodoende leveren wij ook een bijdrage aan het milieu!
Dit is ons mogelijk gemaakt doordat de bekostiging van dit project is gedaan door een donatie van het landelijk bestuur.
Hiervoor danken wij het bestuur en U natuurlijk omdat u indirect dit ook mogelijk heeft gemaakt.