Oorspronkelijk was het huis Kloeke een opslagloods en later een barak voor militairen die gelegerd waren op fort Spijkerboor. Hierna is het huis verbouwd om het geschikt te maken als een 2 tal dienstwoningen voor defensiepersoneel met hun gezin. 

Het lange stenen gebouw achter het IPA huis is gebouwd als schietbaan voor militairen en werd daarna in de jaren ’70 gebruikt als schietbaan voor een schietvereniging. Nu is het in gebruik als opslagplaats van Natuurmonumenten. De vereniging Natuurmonumenten beheert het terrein sedert 1997 net als 5 andere forten in de Stelling van Amsterdam.

Aan de zuidzijde van de stenen woning aan het eind van de toegangsweg, die vroeger als kantoor/woning werd  gebruikt, stond een soorgelijke loods cq. barak. Deze is in de jaren ‘ ’80 afgebroken en de grond is nu in gebruik als tuin. Defensie was tot 1975 eigenaar van het fort met omliggend terrein. Hierna ging het over naar de Dienst der Domeinen. In 1992 koopt Natuurmonumenten het fort. Het stenen huis wordt nu bewoond door een opzichter van Natuurmonumenten, de fortwachter.

In de jaren ’70 stonden er een aantal hoge antennes op het fort zelf en deze dienden als baken voor vliegverkeer van  Schiphol. Het enige baken dat nu nog voor het vliegverkeer noodzakelijk is, is het baken dat in een weiland op enkele honderden meters van het fort aan de zuidzijde staat. In deze jaren heeft een deel van het fort nog dienst gedaan als opslagplaats voor een wijnhandelaar.

Tevens werden er door de overheid in de jaren ’70 voedselpakketten (zgn. noodrantsoenen) opgeslagen in het fort.

Medio de ’70-er jaren wilde defensie het huidige IPA huis Kloeke af laten breken. De toenmalige burgemeester van de Beemster dhr. Kloeke wilde echter het huis behouden en als IPA huis gebruiken  en hij heeft zich hier ook sterk voor gemaakt. Het is dan ook grotendeels aan dhr. Kloeke te danken dat wij nu nog gebruik kunnen maken van het IPA huis. Vandaar ook de naam “Kloeke”. 

Het fort zelf wordt in oude glorie hersteld door enthousiaste vrijwilligers en er worden ook rondleidingen gegeven. Via www.fortspijkerboor.nl krijgt u een inzicht in de vele aktiviteiten van deze vrijwilligers. Een donatie als ondersteuning is uiteraard bijzonder welkom!

Voor meer gegevens over Natuurmonumenten/fort Spijkerboor via: http://www.natuurmonumenten.nl/content/fort-bij-spijkerboor-0

Ook hier zijn donaties bijzonder welkom!