Ten einde Uw reservering te garanderen wordt U verzocht binnen 4 weken na de bevestiging van het secretariaat, die volgt na indiening van uw reservering, 50 % van de totale kosten en 4 weken voor de aanvang van de huurperiode, het resterende bedrag over te maken naar:

Rekeningnr: 3998202 (Postbank/ING, Amsterdam)
IBAN: NL95INGB0003998202
BIC: INGBNL2A
t.n.v. I.P.A huis Kloeke, Hugo de Groot straat 5, 1441 KH Purmerend, onder vermelding van het boekingsnummer.

Indien uw (deel) betaling niet tijdig is ontvangen wordt de reservering geannuleerd.

Reeds betaalde bedragen worden in principe niet gerestitueerd. U wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

Ter bevestiging van uw reservering krijgt u binnen 14 dagen een email van het secretariaat.

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen in het betreffende veld onderaan het formulier ingevuld worden.

*(Verplicht veld)